TI 8

 

Photo A.Kosmicki - 28 Mai 2002

 

Photo Jean-Pierre Corso - 18 Aout 2003

 

Photo Olivier Choisnet - 2 Aout 2004

 

Photo Jean-Pierre Corso - 12 Fevrier 2004

 

Photo Jean-Pierre Corso - 12 Fevrier 2004

 

Photo Jean-Pierre Corso - 18 Juin 2007